1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Bình Thuận

Thống kê lô gan Bình Thuận

Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
94 05-10-2023 34 36
55 07-12-2023 25 38
89 14-12-2023 24 24
98 21-12-2023 23 32
52 01-02-2024 17 26
05 01-02-2024 17 29
70 08-02-2024 16 31
47 08-02-2024 16 36
81 08-02-2024 16 21
96 15-02-2024 15 25
63 22-02-2024 14 31
90 07-03-2024 12 22
15 07-03-2024 12 31
18 07-03-2024 12 37
37 21-03-2024 10 25
71 21-03-2024 10 35
48 21-03-2024 10 24
53 21-03-2024 10 28
66 21-03-2024 10 34
02 21-03-2024 10 30

Thống kê lô gan xổ số Bình Thuận

Lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
94 05-10-2023 34 36
55 07-12-2023 25 38
89 14-12-2023 24 24
98 21-12-2023 23 32
52 01-02-2024 17 26
05 01-02-2024 17 29
70 08-02-2024 16 31
47 08-02-2024 16 36
81 08-02-2024 16 21
96 15-02-2024 15 25
63 22-02-2024 14 31
90 07-03-2024 12 22
15 07-03-2024 12 31
18 07-03-2024 12 37
37 21-03-2024 10 25
71 21-03-2024 10 35
48 21-03-2024 10 24
53 21-03-2024 10 28
66 21-03-2024 10 34
02 21-03-2024 10 30

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 20 ngày
01 32 ngày
02 30 ngày
03 23 ngày
04 29 ngày
05 29 ngày
06 24 ngày
07 25 ngày
08 35 ngày
09 19 ngày
10 25 ngày
11 24 ngày
12 38 ngày
13 21 ngày
14 31 ngày
15 31 ngày
16 22 ngày
17 39 ngày
18 37 ngày
19 33 ngày
20 23 ngày
21 42 ngày
22 22 ngày
23 23 ngày
24 28 ngày
25 21 ngày
26 29 ngày
27 23 ngày
28 30 ngày
29 31 ngày
30 33 ngày
31 30 ngày
32 25 ngày
33 19 ngày
34 26 ngày
35 19 ngày
36 46 ngày
37 25 ngày
38 28 ngày
39 35 ngày
40 29 ngày
41 29 ngày
42 19 ngày
43 31 ngày
44 31 ngày
45 23 ngày
46 24 ngày
47 36 ngày
48 24 ngày
49 31 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 38 ngày
51 29 ngày
52 26 ngày
53 28 ngày
54 46 ngày
55 38 ngày
56 33 ngày
57 27 ngày
58 32 ngày
59 34 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 17 ngày
63 31 ngày
64 22 ngày
65 25 ngày
66 34 ngày
67 35 ngày
68 36 ngày
69 24 ngày
70 31 ngày
71 35 ngày
72 26 ngày
73 34 ngày
74 43 ngày
75 27 ngày
76 25 ngày
77 27 ngày
78 35 ngày
79 28 ngày
80 43 ngày
81 21 ngày
82 28 ngày
83 45 ngày
84 27 ngày
85 19 ngày
86 25 ngày
87 27 ngày
88 43 ngày
89 24 ngày
90 22 ngày
91 44 ngày
92 20 ngày
93 39 ngày
94 36 ngày
95 31 ngày
96 25 ngày
97 39 ngày
98 32 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 - 98 21-12-2023 23 23
18 - 81 07-03-2024 12 12
17 - 71 28-03-2024 9 24
15 - 51 11-04-2024 7 18
02 - 20 11-04-2024 7 15
25 - 52 11-04-2024 7 12
58 - 85 18-04-2024 6 13
29 - 92 02-05-2024 4 14
57 - 75 02-05-2024 4 18
78 - 87 02-05-2024 4 14

Hai số cuối giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
83 14-01-2016 418
54 09-06-2016 397
61 01-09-2016 385
25 12-01-2017 366
63 31-01-2019 259
20 04-04-2019 250
89 25-04-2019 247
70 16-05-2019 244
40 06-06-2019 241
91 11-07-2019 236

Đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 16-11-2023 28
4 07-03-2024 12
0 14-03-2024 11
1 04-04-2024 8
5 18-04-2024 6
3 02-05-2024 4
6 09-05-2024 3
8 16-05-2024 2
2 23-05-2024 1
7 30-05-2024 0

Đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
1 2023-06-15 50
6 2024-02-08 16
2 2024-03-07 12
7 2024-03-21 10
5 2024-03-28 9
9 2024-04-04 8
0 2024-04-25 5
4 2024-05-16 2
8 2024-05-23 1
3 2024-05-30 0

Lô gan BTH - Thống kê lô gan Bình Thuận là tổng hợp các cặp số đài Bình Thuận lâu ngày chưa về tính đến ngay hôm nay. 

 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số miền Nam
  2. Dự đoán xổ số Bình Thuận
  3. Lô gan miền Nam
  4. XS Bình Thuận
Close