1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan Đà Lạt

Thống kê lô gan Đà Lạt

Lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 07-01-2024 20 33
14 07-01-2024 20 30
89 14-01-2024 19 24
21 28-01-2024 17 26
44 28-01-2024 17 24
47 25-02-2024 13 32
52 03-03-2024 12 28
12 03-03-2024 12 54
35 10-03-2024 11 22
31 10-03-2024 11 29
10 10-03-2024 11 27
76 10-03-2024 11 23
58 10-03-2024 11 25
32 17-03-2024 10 40
86 17-03-2024 10 23
87 17-03-2024 10 25
25 17-03-2024 10 47
24 17-03-2024 10 29

Thống kê lô gan xổ số đài Đà Lạt

Lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49 07-01-2024 20 33
14 07-01-2024 20 30
89 14-01-2024 19 24
21 28-01-2024 17 26
44 28-01-2024 17 24
47 25-02-2024 13 32
52 03-03-2024 12 28
12 03-03-2024 12 54
35 10-03-2024 11 22
31 10-03-2024 11 29
10 10-03-2024 11 27
76 10-03-2024 11 23
58 10-03-2024 11 25
32 17-03-2024 10 40
86 17-03-2024 10 23
87 17-03-2024 10 25
25 17-03-2024 10 47
24 17-03-2024 10 29

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 23 ngày
01 27 ngày
02 25 ngày
03 20 ngày
04 50 ngày
05 30 ngày
06 46 ngày
07 26 ngày
08 26 ngày
09 23 ngày
10 27 ngày
11 26 ngày
12 54 ngày
13 21 ngày
14 30 ngày
15 29 ngày
16 25 ngày
17 32 ngày
18 27 ngày
19 30 ngày
20 29 ngày
21 26 ngày
22 33 ngày
23 36 ngày
24 29 ngày
25 47 ngày
26 31 ngày
27 24 ngày
28 26 ngày
29 42 ngày
30 25 ngày
31 29 ngày
32 40 ngày
33 30 ngày
34 22 ngày
35 22 ngày
36 27 ngày
37 28 ngày
38 35 ngày
39 32 ngày
40 35 ngày
41 21 ngày
42 24 ngày
43 42 ngày
44 24 ngày
45 31 ngày
46 29 ngày
47 32 ngày
48 22 ngày
49 33 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 42 ngày
51 50 ngày
52 28 ngày
53 28 ngày
54 27 ngày
55 24 ngày
56 35 ngày
57 27 ngày
58 25 ngày
59 29 ngày
60 41 ngày
61 23 ngày
62 25 ngày
63 32 ngày
64 29 ngày
65 23 ngày
66 24 ngày
67 36 ngày
68 32 ngày
69 25 ngày
70 37 ngày
71 23 ngày
72 27 ngày
73 28 ngày
74 32 ngày
75 33 ngày
76 23 ngày
77 31 ngày
78 31 ngày
79 36 ngày
80 54 ngày
81 28 ngày
82 29 ngày
83 24 ngày
84 27 ngày
85 31 ngày
86 23 ngày
87 25 ngày
88 25 ngày
89 24 ngày
90 41 ngày
91 24 ngày
92 24 ngày
93 22 ngày
94 29 ngày
95 23 ngày
96 27 ngày
97 53 ngày
98 27 ngày
99 29 ngày

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12 - 21 03-03-2024 12 21
25 - 52 17-03-2024 10 16
05 - 50 07-04-2024 7 15
39 - 93 14-04-2024 6 14
24 - 42 14-04-2024 6 20
08 - 80 21-04-2024 5 14
15 - 51 21-04-2024 5 17
35 - 53 21-04-2024 5 16
78 - 87 21-04-2024 5 17
34 - 43 28-04-2024 4 16

Hai số cuối giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
27 21-07-2013 547
50 03-11-2013 532
99 23-03-2014 512
01 08-11-2015 427
51 21-08-2016 386
05 17-09-2017 330
42 03-12-2017 319
86 18-02-2018 308
07 16-09-2018 278
49 18-11-2018 269

Đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
9 05-11-2023 29
3 04-02-2024 16
0 11-02-2024 15
1 18-02-2024 14
5 21-04-2024 5
6 28-04-2024 4
8 05-05-2024 3
7 12-05-2024 2
2 19-05-2024 1
4 26-05-2024 0

Đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 2023-09-24 35
4 2024-02-04 16
3 2024-03-10 11
5 2024-03-24 9
9 2024-04-07 7
8 2024-04-14 6
1 2024-04-28 4
2 2024-05-12 2
0 2024-05-19 1
6 2024-05-26 0

Thống kê Lô gan Đà Lạt là tổng hợp các cặp số đài Đà Lạt lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán xổ số Đà Lạt
  2. Dự đoán miền Nam
  3. Lô gan miền Nam
  4. Kết quả xổ số Đà Lạt
Close