1. Trang chủ
  2. Thống kê lô gan xổ số TP. Hồ Chí Minh

Thống kê lô gan xổ số TP. Hồ Chí Minh

Lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 12-02-2024 30 30
45 30-03-2024 17 26
17 01-04-2024 16 34
75 06-04-2024 15 23
43 08-04-2024 14 28
47 08-04-2024 14 31
70 13-04-2024 13 33
02 13-04-2024 13 27
09 13-04-2024 13 26
76 13-04-2024 13 30
15 13-04-2024 13 27
68 15-04-2024 12 40
50 20-04-2024 11 43
74 20-04-2024 11 54
40 20-04-2024 11 28
14 22-04-2024 10 33
89 22-04-2024 10 28
03 22-04-2024 10 32

Thống kê lô gan xổ số đài thành phố Hồ Chí Minh

Lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 12-02-2024 30 30
45 30-03-2024 17 26
17 01-04-2024 16 34
75 06-04-2024 15 23
43 08-04-2024 14 28
47 08-04-2024 14 31
70 13-04-2024 13 33
02 13-04-2024 13 27
09 13-04-2024 13 26
76 13-04-2024 13 30
15 13-04-2024 13 27
68 15-04-2024 12 40
50 20-04-2024 11 43
74 20-04-2024 11 54
40 20-04-2024 11 28
14 22-04-2024 10 33
89 22-04-2024 10 28
03 22-04-2024 10 32

Gan cực đại TP Hồ Chí Minh các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 29 ngày
01 29 ngày
02 27 ngày
03 32 ngày
04 30 ngày
05 39 ngày
06 28 ngày
07 34 ngày
08 34 ngày
09 26 ngày
10 36 ngày
11 33 ngày
12 31 ngày
13 29 ngày
14 33 ngày
15 27 ngày
16 35 ngày
17 34 ngày
18 36 ngày
19 47 ngày
20 32 ngày
21 31 ngày
22 27 ngày
23 30 ngày
24 42 ngày
25 38 ngày
26 26 ngày
27 29 ngày
28 39 ngày
29 33 ngày
30 26 ngày
31 27 ngày
32 32 ngày
33 26 ngày
34 38 ngày
35 36 ngày
36 26 ngày
37 33 ngày
38 34 ngày
39 28 ngày
40 28 ngày
41 32 ngày
42 28 ngày
43 28 ngày
44 29 ngày
45 26 ngày
46 31 ngày
47 31 ngày
48 46 ngày
49 30 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 43 ngày
51 30 ngày
52 27 ngày
53 40 ngày
54 22 ngày
55 28 ngày
56 32 ngày
57 36 ngày
58 28 ngày
59 28 ngày
60 31 ngày
61 25 ngày
62 46 ngày
63 29 ngày
64 39 ngày
65 38 ngày
66 33 ngày
67 28 ngày
68 40 ngày
69 41 ngày
70 33 ngày
71 28 ngày
72 32 ngày
73 36 ngày
74 54 ngày
75 23 ngày
76 30 ngày
77 39 ngày
78 29 ngày
79 36 ngày
80 57 ngày
81 42 ngày
82 32 ngày
83 34 ngày
84 31 ngày
85 34 ngày
86 26 ngày
87 30 ngày
88 37 ngày
89 28 ngày
90 32 ngày
91 48 ngày
92 33 ngày
93 30 ngày
94 27 ngày
95 33 ngày
96 33 ngày
97 34 ngày
98 35 ngày
99 24 ngày

Cặp lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47 - 74 20-04-2024 11 299
04 - 40 20-04-2024 11 23
67 - 76 27-04-2024 9 18
37 - 73 29-04-2024 8 14
89 - 98 29-04-2024 8 15
03 - 30 04-05-2024 7 20
79 - 97 06-05-2024 6 299
68 - 86 06-05-2024 6 16
06 - 60 11-05-2024 5 14
34 - 43 11-05-2024 5 299

Hai số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
87 19-05-2018 591
05 11-01-2020 419
91 21-03-2020 399
02 04-07-2020 377
29 12-09-2020 357
70 29-05-2021 283
60 31-05-2021 282
88 01-11-2021 268
66 15-11-2021 264
79 16-04-2022 221

Đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
6 12-02-2024 30
4 25-03-2024 18
8 15-04-2024 12
7 20-04-2024 11
1 04-05-2024 7
0 06-05-2024 6
2 13-05-2024 4
9 20-05-2024 2
3 25-05-2024 1
5 27-05-2024 0

Đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 2024-01-29 34
9 2024-04-01 16
5 2024-04-13 13
4 2024-04-20 11
7 2024-04-29 8
1 2024-05-06 6
0 2024-05-13 4
2 2024-05-20 2
6 2024-05-25 1
8 2024-05-27 0

Lô Gan HCM - Thống kê lô gan đài thành phố Hồ Chí Minh là tổng hợp các cặp số đài thành phố lâu ngày chưa xuất hiện tính đến ngày hôm nay. 

Xem thêm:

  1. Dự đoán XSMN
  2. Dự đoán xổ số thành phố Hồ Chí Minh
  3. Thống kê lô gan miền Nam
  4. Xổ số thành phố Hồ Chí Minh
Close