Chọn đài dưới đây để quay số

Kết quả quay thử Bình Dương ngày 24-06-2024

6SE - 1SE - 4SE - 8SE - 8SE - 5SE - 3SE - 7SE - 2SE - 9SE
ĐB 14128
G.1 30210
G.2 2636678427
G.3 733842586441358827685771429957
G.4 6354608106156530
G.5 278700038920511368642583
G.6 741586933
G.7 12434166
Đầu Đuôi
0 3
1 0,2,3,4,5
2 0,7,8
3 0,3
4 1,1,3
5 4,7,8
6 4,4,6,6,8
7
8 1,3,4,6,7
9
Close